Bano logo

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Bano Gruppen forventer at alle forretningspartnere og leverandører følger prinsipper som er i samsvar 
med konsernets retningslinjer og gjeldende lover.
 

Dette gjelder retningslinjer innen HMS, kvalitetsstyring,
miljøhensyn, etikk, antikorrupsjon
og sosialt ansvar. Dette inkludert menneskerettigheter og arbeidsstandarder, samt nasjonale lover og
forskrifter.

De etiske retningslinjene til Bano-Gruppen finner du her.