Bano logo

Etiske retningslinjer

 
 
BANO Code of Ethics and Business Conduct


BANO Gruppen forventer at alle forretningspartnere og leverandører følger prinsipper som er i samsvar med konsernets retningslinjer og gjeldende lover.

Dette gjelder retningslinjer innen HMS, kvalitetsstyring,
miljøhensyn, etikk, antikorrupsjon og sosialt ansvar, inkludert menneskerettigheter og arbeidsstandarder, samt nasjonale lover og forskrifter.

Link: Bano Code of Ethics and Business Conduct