Bano logo

Ledige stillinger

Tilbake

Automasjonsansvarlig

Stillingen inngår i konsernets FoU-team og vil hovedsakelig delta i forskningsprosjektet «Helautomatisert PBM-produksjon» - et prosjekt som har støtte av Norges Forskningsråd, med hensikt å utvikle en helautomatisert fabrikk for prefabrikkerte baderomskabiner. Prosjektet er et av Norges fremste FoU-prosjekt på automatisering og forbedringsarbeid som startet høsten 2020 med varighet på 3 år. I rollen som Automasjonsansvarlig vil du bistå alle konsernets selskap med utvikling og effektivisering av våre produksjonsavdelinger. Arbeidssted kan tilpasses, men det må påregnes arbeidsreiser til vår fabrikk i Töcksfors i Sverige. Hovedkontoret til Bano-Gruppen er plassert på Sandane, midt i trivselskommunen Gloppen.

Verdigrunnlaget i Bano-Gruppen er formet av en genuin interesse for innovasjon og fremtidsrettede løsninger, vår evne til å tilpasse oss morgendagens behov har gitt oss nasjonal og internasjonal anerkjennelse som en ledende aktør innen funksjonell baderoms innredning.  

I samsvar med vårt verdigrunnlag jobber vi kontinuerlig med produktutvikling og fremtidsrettede produkter for våre markeder. I utviklingsprosessene våre er vi opptatt av at vi benytter hele verdikjeden for å sikre optimale og betydningsfulle produkt for både brukere og pleiere.

Bano-Gruppen bestående av Bano, Probad og Strukturplast har et stort vekstpotensial og vi vokser fort, vi ønsker derfor å styrke utviklingsteamet vårt med en engasjert medarbeider som brenner for sitt fagfelt og som ønsker å ta eierskap til våre fremtidsrettede satsninger.

Stillingen inngår i konsernets FoU-team og vil hovedsakelig delta i forskningsprosjektet «Helautomatisert PBM-produksjon» - et prosjekt som har støtte av Norges Forskningsråd, med hensikt å utvikle en helautomatisert fabrikk for prefabrikkerte baderomskabiner. Prosjektet er et av Norges fremste FoU-prosjekt på automatisering og forbedringsarbeid som startet høsten 2020 med varighet på 3 år. I rollen som Automasjonsansvarlig vil du bistå alle konsernets selskap med utvikling og effektivisering av våre produksjonsavdelinger. Arbeidssted kan tilpasses, men det må påregnes arbeidsreiser til vår fabrikk i Töcksfors i Sverige. Hovedkontoret til Bano-Gruppen er plassert på Sandane, midt i trivselskommunen Gloppen.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide med automatisering og robotisering i Bano-Gruppen sine fabrikker
 • Utarbeide teori og investeringsgrunnlag for automasjon og robotisering sammen med FoU-prosjektet
 • Innføre automatisering- og effektiviseringstiltak i bedriften, samt standardisere prosesser
 • Optimalisere produksjonsprosesser og øke gjennomstrømmingshastighet
 • Være med å sette overordnede målsettinger for forbedringsarbeid
 • Kontinuerlig måle effekten av forbedringstiltak og forbedringsprosesser
 • Gjennomføre og følge opp forbedringstiltak i produksjonen, i samråd med teamledere og produksjonsledelsen.
 • Ansvarlig for implementering og gjennomføring av automatiseringstiltak.

Kvalifikasjonskrav:

 • Teknisk utdanning med minimum tre års relevant utdanning innen automasjon, robotisering, e.l.
 • Kunnskap og interesse om automasjon, robotisering, sammenstillings- og produksjonsprosesser
 • God norsk- og engelskkunnskap, både skriftlig og muntlig

Personlige kvalifikasjoner:

Du er en person som ønsker å bidra til økt verdiskapning i en virksomhet som er under sterk vekst og utvikling. Du er interessert i å forstå virksomhetens behov og finne gode løsninger for våre brukere.

Du er proaktiv og jobber godt selvstendig og i team. Du liker å jobbe med produkter og systemer som innebærer samspill mellom menneske og produkt. Du innehar evne til å se ting fra andre vinkler, stille spørsmål ved sannheter og tenke innovativt. Du er strukturert og behersker å jobbe med flere prosjekt samtidig.

 

Vi kan tilby:

 • Et sosialt og trivelig arbeidsmiljø i en fremtidsrettet internasjonal organisasjon
 • Muligheten til å delta i et spennende forsknings- og utviklingsprosjekt med dyktige partnere med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Lønn etter avtale og konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikring- og pensjonsavtaler
 • Fleksibel arbeidstid og feriebestemmelser

Ansettelse og stilling:

Vi ønsker snarlig tiltredelse og kandidater vil bli vurdert fortløpende.

Dersom du har spørsmål angående stillingen kontakt Konserndirektør for Forskning og Utvikling Vetle Ottersen på 971 13 883. Søk her

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/208383/automasjonsansvarlig