Bano logo

Leverandørportal

Tilbake

Etiske retningslinjer

Bano Gruppen forventer at alle forretningspartnere og leverandører følger prinsipper
som er i samsvar med konsernets retningslinjer og gjeldende lover.
Dette gjelder retningslinjer
innen HMS, kvalitetsstyring, miljøhensyn, etikk, antikorrupsjon og sosialt ansvar.
Det inkluderer også menneskerettigheter og arbeidsstandarder, samt nasjonale lover og forskrifter.
De etiske retningslinjene til Bano-Gruppen finner du her.