Bano logo

Designed for care

Vår visjon er et baderom som reduserer pleierens belastning og forbedrer brukernes livskvalitet.

 

Les mer

For hjemmeboende

En av hovedårsakene til at eldre og pleietrengende må flytte hjemmefra og over i omsorgsbolig eller på institusjon, er stellesituasjonen. Små og dårlig tilpassede baderom i private hjem skaper uoverkommelige hindre i forflytningssituasjoner.

Les mer

For prosjekterende

Vi tilbyr utforming av plan- og arbeidstegninger, produktoppfølging med grensesnitt for VVS, RIB og elektro, mottak og installasjon på byggeplass, brukerveiledning for pleiepersonell etter installasjon, og produktgaranti med tre års bytterett. 

Les mer