Bano logo

Service og vedlikehold

Service og vedlikehold

For å sikre optimal funksjon, lang levetid og opprettholdelse av garantibestemmelser, anbefaler Bano jevnlig vedlikehold og service på alle sine produkter. Anbefalt service- og vedlikeholdsplan kan fås på forespørsel.

Bano kan tilby årlig serviceavtale på alle sine produkter og leveranser. Ved inngåelse av serviceavtale, vil vi automatisk gi ett års garanti etter service, alternativt forlenge garantitiden for produkter fortsatt under garanti.